Bare-metal Rust on the Xilinx Zynq ZC706 devkit
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Stewart Mackenzie 2e8d291ee7 running code causes board to fail in an unrecoverable manner před 1 měsícem
.cargo update rust + smoltcp před 3 měsíci
experiments libboard_zc706: move main.rs into experiments bin crate před 2 měsíci
libboard_zc706 libboard_zc706: move main.rs into experiments bin crate před 2 měsíci
libboard_zynq libboard_zynq::flash: use only 32-bit spi words in program() před 2 měsíci
libcortex_a9 split into lib{register, cortex_a9, board_zynq, board_zc706} crates před 2 měsíci
libregister split into lib{register, cortex_a9, board_zynq, board_zc706} crates před 2 měsíci
openocd running code causes board to fail in an unrecoverable manner před 1 měsícem
.gitignore add .gitignore to ignore the generated target directory před 1 měsícem
Cargo.lock libboard_zc706: move main.rs into experiments bin crate před 2 měsíci
Cargo.toml libboard_zc706: move main.rs into experiments bin crate před 2 měsíci
README.md README: fix openocd not finding files před 6 měsíci
armv7-none-eabihf.json define custom target, use with cargo-xbuild před 6 měsíci
build.rs PoC: boot, uart output in qemu před 9 měsíci
channel-rust-nightly.toml update rust + smoltcp před 3 měsíci
default.nix split into lib{register, cortex_a9, board_zynq, board_zc706} crates před 2 měsíci
link.x link.x: fix __stack_start před 5 měsíci
qemu.gdb PoC: boot, uart output in qemu před 9 měsíci
runner.sh PoC: boot, uart output in qemu před 9 měsíci
shell.nix default.nix: build zc706 před 5 měsíci

README.md

Build

nix-shell --command "cargo xbuild --release"

Debug

Using the Xilinx toolchain

Tested with the ZC706 board.

Run the Xilinx Microprocessor Debugger:

/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/EDK/bin/lin64/xmd

Connect to target (given it is connected and you have permissions):

connect arm hw

Leave xmd running.

Start the Xilinx version of the GNU debugger with your latest build:

/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/EDK/gnu/arm/lin/bin/arm-xilinx-linux-gnueabi-gdb zc706

Connect the debugger to xmd over TCP on localhost:

target remote :1234

Proceed using gdb with load, c

Using OpenOCD

Running on the ZC706

nix-shell --command "cargo xbuild --release"
cd openocd
openocd -f zc706.cfg

Running on the Cora Z7-10

nix-shell --command "cargo xbuild --release --no-default-features --features=target_cora_z7_10"
cd openocd
openocd -f cora-z7-10.cfg