Преглед на файлове

add DummyInductionHeater

master
Sebastien Bourdeauducq преди 10 месеца
родител
ревизия
970838f6e7
променени са 1 файла, в които са добавени 14 реда и са изтрити 0 реда
  1. +14
    -0
      noptica.py

+ 14
- 0
noptica.py Целия файл

@@ -55,6 +55,20 @@ class BufferedSDR:
self.sdr.deactivateStream(self.stream)


class DummyInductionHeater:
def __init__(self, port, induction_min, induction_max):
pass

def start(self):
pass

def set(self, amount):
print("induction", amount)

def stop(self):
pass


class InductionHeater:
"""Interface to the MHS5200A function generator driving the LC tank"""
def __init__(self, port, induction_min, induction_max):


Зареждане…
Отказ
Запис