Uppdaterad 17 timmar sedan

Bare-metal Rust on the Xilinx Zynq ZC706 devkit

Uppdaterad 18 timmar sedan

Uppdaterad 3 dagar sedan

Uppdaterad 6 dagar sedan

Uppdaterad 1 vecka sedan

Bare-metal Rust on the Xilinx Zynq ZC706 devkit

Uppdaterad 1 vecka sedan

Open source laser wavemeter with NO expensive optics and NO machining

Uppdaterad 1 månad sedan

Trivial network-controlled plugs

Uppdaterad 1 månad sedan

Testing Thermostat v1 with ionpak

Uppdaterad 2 månader sedan

It's a playground fork from https://git.m-labs.hk/M-Labs/HeavyX

Uppdaterad 2 månader sedan

Next-generation FPGA SoC toolkit

Uppdaterad 2 månader sedan

Thermostat firmware

Uppdaterad 2 månader sedan

Uppdaterad 2 månader sedan

Uppdaterad 3 månader sedan

Testing Thermostat v1 with ionpak

Uppdaterad 4 månader sedan

Joe's Sayma project plan

Uppdaterad 6 månader sedan

M-Labs website

Uppdaterad 7 månader sedan