Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Stephan Maka e57c14b555 add zc706 6 månader sedan
artiq-fast openocd: fix build with gcc8 6 månader sedan
artiq-full conda-channel: package name 8 månader sedan
hydra add zc706 6 månader sedan
nixbld-etc-nixos nixbld: support yubikey+password 2FA 6 månader sedan
rpi-etc-nixos rpi: use default linux kernel 7 månader sedan
stm32 stabilizer: update cargoSha256 6 månader sedan
urukul urukul: fix migen package path 8 månader sedan
artiq-fast.nix rename channels 8 månader sedan
artiq-full.nix artiq-full: add oregon 7 månader sedan
stm32.nix stm32: do not use callPackage on something that isn't a derivation 10 månader sedan
urukul.nix build Urukul CPLD gateware 9 månader sedan
web.nix web fixes and improvements 8 månader sedan
zc706.nix add zc706 6 månader sedan