Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Stephan Maka e57c14b555 add zc706 před 6 měsíci
artiq-fast openocd: fix build with gcc8 před 6 měsíci
artiq-full conda-channel: package name před 8 měsíci
hydra add zc706 před 6 měsíci
nixbld-etc-nixos nixbld: support yubikey+password 2FA před 6 měsíci
rpi-etc-nixos rpi: use default linux kernel před 6 měsíci
stm32 stabilizer: update cargoSha256 před 6 měsíci
urukul urukul: fix migen package path před 8 měsíci
artiq-fast.nix rename channels před 8 měsíci
artiq-full.nix artiq-full: add oregon před 6 měsíci
stm32.nix stm32: do not use callPackage on something that isn't a derivation před 10 měsíci
urukul.nix build Urukul CPLD gateware před 9 měsíci
web.nix web fixes and improvements před 8 měsíci
zc706.nix add zc706 před 6 měsíci