Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

20 wiersze
451B

 1. { pkgs ? import <nixpkgs> {},
 2. zc706-nix ? import <zc706> { mozillaOverlay = import <mozillaOverlay>; },
 3. }:
 4. with pkgs;
 5. let
 6. zc706 = zc706-nix.zc706
 7. .overrideAttrs (oldAttrs: {
 8. installPhase = ''
 9. ${oldAttrs.installPhase}
 10. mkdir -p $out/nix-support
 11. for f in $out/*.elf ; do
 12. echo file binary-dist $f >> $out/nix-support/hydra-build-products
 13. done
 14. '';
 15. });
 16. in {
 17. zc706 = lib.hydraJob zc706;
 18. }