Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

123456789
  1. { pkgs ? import <nixpkgs> {}, rustManifest ? ./stm32/channel-rust-nightly.toml }:
  2. let
  3. jobs = import ./stm32/default.nix {
  4. inherit rustManifest;
  5. mozillaOverlay = import <mozillaOverlay>;
  6. };
  7. in
  8. builtins.mapAttrs (key: value: pkgs.lib.hydraJob value) jobs