Procházet zdrojové kódy

conda-channel: package name

master
Sebastien Bourdeauducq před 8 měsíci
rodič
revize
b6b0080649
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. 1
    1
      artiq-full/conda-channel.nix

+ 1
- 1
artiq-full/conda-channel.nix Zobrazit soubor

@@ -4,7 +4,7 @@
let
condaBuilderEnv = import <artiq-fast/conda-builder-env.nix> { inherit pkgs; };
in
pkgs.runCommand "blah" { }
pkgs.runCommand "conda-channel" { }
''
mkdir -p $out/noarch
for storepath in ${pkgs.lib.concatMapStringsSep " " builtins.toString (builtins.attrValues jobs)}; do

Načítá se…
Zrušit
Uložit