Kaynağa Gözat

nixbld: support yubikey+password 2FA

tecpak
ebeveyn
işleme
771b91f4f3
1 değiştirilmiş dosya ile 6 ekleme ve 0 silme
  1. +6
    -0
      nixbld-etc-nixos/configuration.nix

+ 6
- 0
nixbld-etc-nixos/configuration.nix Dosyayı Görüntüle

@@ -29,6 +29,12 @@ in

security.apparmor.enable = true;

security.pam.yubico = {
enable = true;
id = "49094";
control = "required";
};

networking = {
hostName = "nixbld";
firewall = {


Yükleniyor…
İptal
Kaydet