Bläddra i källkod

nixbld: support yubikey+password 2FA

tecpak
förälder
incheckning
771b91f4f3
1 ändrade filer med 6 tillägg och 0 borttagningar
  1. +6
    -0
      nixbld-etc-nixos/configuration.nix

+ 6
- 0
nixbld-etc-nixos/configuration.nix Visa fil

@ -29,6 +29,12 @@ in
security.apparmor.enable = true;
security.pam.yubico = {
enable = true;
id = "49094";
control = "required";
};
networking = {
hostName = "nixbld";
firewall = {


Laddar…
Avbryt
Spara