Przeglądaj źródła

nixbld: support yubikey+password 2FA

tecpak
rodzic
commit
771b91f4f3
1 zmienionych plików z 6 dodań i 0 usunięć
  1. +6
    -0
      nixbld-etc-nixos/configuration.nix

+ 6
- 0
nixbld-etc-nixos/configuration.nix Wyświetl plik

@ -29,6 +29,12 @@ in
security.apparmor.enable = true;
security.pam.yubico = {
enable = true;
id = "49094";
control = "required";
};
networking = {
hostName = "nixbld";
firewall = {


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz