Procházet zdrojové kódy

rpi: use default linux kernel

master
Sebastien Bourdeauducq před 6 měsíci
rodič
revize
01c4478099
1 změnil soubory, kde provedl 0 přidání a 2 odebrání
  1. 0
    2
      rpi-etc-nixos/configuration.nix

+ 0
- 2
rpi-etc-nixos/configuration.nix Zobrazit soubor

@@ -6,8 +6,6 @@ in
boot.loader.grub.enable = false;
boot.loader.generic-extlinux-compatible.enable = true;
boot.kernelPackages = pkgs.linuxPackages_latest;
boot.kernelParams = ["cma=32M console=ttyS1,115200n8"];
fileSystems = {

Načítá se…
Zrušit
Uložit