Преглед на файлове

rpi: use default linux kernel

master
Sebastien Bourdeauducq преди 6 месеца
родител
ревизия
01c4478099
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 2 реда
  1. 0
    2
      rpi-etc-nixos/configuration.nix

+ 0
- 2
rpi-etc-nixos/configuration.nix Целия файл

@@ -6,8 +6,6 @@ in
boot.loader.grub.enable = false;
boot.loader.generic-extlinux-compatible.enable = true;
boot.kernelPackages = pkgs.linuxPackages_latest;
boot.kernelParams = ["cma=32M console=ttyS1,115200n8"];
fileSystems = {

Loading…
Отказ
Запис