Thermostat firmware
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Sebastien Bourdeauducq c969ad627a add cargosha256.nix 3 månader sedan
.cargo use NixOS 19.03 multiarch gdb instead of custom build 10 månader sedan
src rename to thermostat 8 månader sedan
.gitignore create nix build infrastructure 11 månader sedan
Cargo.lock update r0 and cortex-m-rt 6 månader sedan
Cargo.toml rename to thermostat 8 månader sedan
LICENSE LICENSE: add GPL-3 11 månader sedan
build.rs create nix build infrastructure 11 månader sedan
cargosha256.nix add cargosha256.nix 3 månader sedan
memory.x memory.x: fix RAM2 region, place stack in CCMRAM 11 månader sedan
openocd.gdb gdb with `cargo run` 11 månader sedan