Thermostat firmware
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Sebastien Bourdeauducq c969ad627a add cargosha256.nix před 3 měsíci
.cargo use NixOS 19.03 multiarch gdb instead of custom build před 10 měsíci
src rename to thermostat před 8 měsíci
.gitignore create nix build infrastructure před 11 měsíci
Cargo.lock update r0 and cortex-m-rt před 6 měsíci
Cargo.toml rename to thermostat před 8 měsíci
LICENSE LICENSE: add GPL-3 před 11 měsíci
build.rs create nix build infrastructure před 11 měsíci
cargosha256.nix add cargosha256.nix před 3 měsíci
memory.x memory.x: fix RAM2 region, place stack in CCMRAM před 11 měsíci
openocd.gdb gdb with `cargo run` před 11 měsíci