Procházet zdrojové kódy

gdb with `cargo run`

master
Astro před 1 rokem
rodič
revize
f6282f33ff
3 změnil soubory, kde provedl 2 přidání a 3 odebrání
 1. 1
  1
    .cargo/config
 2. 0
  0
    openocd.gdb
 3. 1
  2
    shell.nix

+ 1
- 1
.cargo/config Zobrazit soubor

@@ -1,5 +1,5 @@
[target.thumbv7em-none-eabihf]
runner = 'gdb'
runner = "arm-none-eabihf-gdb -q -x openocd.gdb"
rustflags = [
"-C", "link-arg=-Tlink.x",
]

.gdbinit → openocd.gdb Zobrazit soubor


+ 1
- 2
shell.nix Zobrazit soubor

@@ -41,7 +41,6 @@ stdenv.mkDerivation {
# Let openocd output scroll by
sleep 1

echo "Run 'cargo build --release --features=semihosting'"
echo "Then '${targetPlatform.config}-gdb target/thumbv7em-none-eabihf/release/adc2tcp'"
echo "Run 'cargo run --release --features=semihosting'"
'';
}

Načítá se…
Zrušit
Uložit