Sebastien Bourdeauducq преди 8 месеца
родител
ревизия
cefc718476
променени са 1 файла, в които са добавени 58 реда и са изтрити 0 реда
  1. 58
    0
      duke3.json

+ 58
- 0
duke3.json Целия файл

@@ -0,0 +1,58 @@
{
"target": "kasli",
"variant": "duke3",
"hw_rev": "v1.1",
"base": "standalone",
"core_addr": "192.168.1.75",
"peripherals": [
{
"type": "dio",
"ports": [0],
"bank_direction_low": "output",
"bank_direction_high": "output"
},
{
"type": "dio",
"ports": [1],
"bank_direction_low": "input",
"bank_direction_high": "output"
},
{
"type": "dio",
"ports": [2],
"bank_direction_low": "output",
"bank_direction_high": "output"
},
{
"type": "dio",
"ports": [3],
"bank_direction_low": "output",
"bank_direction_high": "output"
},
{
"type": "dio",
"ports": [4],
"bank_direction_low": "output",
"bank_direction_high": "output"
},
{
"type": "urukul",
"ports": [5, 6],
"clk_sel": 2
},
{
"type": "urukul",
"ports": [7, 8],
"dds": "ad9912",
"clk_sel": 2
},
{
"type": "sampler",
"ports": [10, 9]
},
{
"type": "zotino",
"ports": [11]
}
]
}

Loading…
Отказ
Запис