stuttgart2a/b: master/satellite

master
Robert Jördens 1 year ago
parent 6180129bf7
commit e66fa927b4

@ -5,7 +5,7 @@
"variant": "stuttgart2a",
"hw_rev": "v2.0",
"ext_ref_frequency": 10e6,
"base": "standalone",
"base": "master",
"core_addr": "10.34.16.100",
"vendor": "QUARTIQ",
"peripherals": [

@ -4,9 +4,7 @@
"min_artiq_version": "6.0",
"variant": "stuttgart2b",
"hw_rev": "v2.0",
"ext_ref_frequency": 10e6,
"base": "standalone",
"core_addr": "10.34.16.100",
"base": "satellite",
"vendor": "QUARTIQ",
"peripherals": [
{

Loading…
Cancel
Save