add min artiq version

master
ciciwu 2 years ago
parent 15b6b5fdd2
commit 08fa1e5e25

@ -1,5 +1,6 @@
{
"target": "kasli",
"min_artiq_version": "6.0",
"variant": "osaka3",
"hw_rev": "v2.0",
"base": "standalone",

Loading…
Cancel
Save