Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Sebastien Bourdeauducq 6ef06b5d0b nixops: open port 6000 on rpi2 2 dni temu
nixbld-etc-nixos nixbld: add account creation note to gitea signin page 2 dni temu
nixops nixops: open port 6000 on rpi2 2 dni temu